Home

Bij Aarnoudse Advocatuur staat persoonlijk contact hoog in het vaandel. Zowel een informele sfeer, goed contact met u als cliënt, alsmede professionaliteit en deskundigheid zijn de kenmerken die ons kantoor karakteriseren. Daarbij is het uiteindelijke resultaat van essentieel belang. Het juridisch geschil wordt geanalyseerd en er wordt gekeken naar een oplossing door gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet ons biedt.

De advocatuur heeft zijn eigen jargon en specifieke aandachtspunten. 
Wij begrijpen goed het soms moeilijk kan zijn om zich tot een advocaat te wenden. Het tijdig inschakelen van een advocaat is in uw belang in geval van een echtscheiding of onenigheid over de omgangsregeling met de kinderen, alimentatie, boedelscheiding of in geval van een geschil over een arbeids- of huurovereenkomst, een strafrechtelijke aangelegenheid of de afwikkeling van een verkeersongeval, letselschade, uitkering, e.d.

De stap naar een advocaat kan dan groot zijn. Deze website is er voor u. Op deze website treft u informatie aan over het kantoor, de werkwijze, etc. Op deze manier kunt u alvast kennis maken.

Indien u een afspraak wilt maken met mr. Ph.J.N. Aarnoudse, kunt u telefonisch contact opnemen met de advocaat of één van de medewerk(st)ers via telefoonnummer 0570 – 62 62 22 of via het invullen van het contactformulier. Wij nemen dan geheel vrijblijvend contact met u op. Desgewenst kunt u onderzoeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand waartoe u wordt verwezen naar www.rvr.org. Mocht u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen dan wordt met u een passende prijsafspraak gemaakt, die is toegesneden op de aard van het probleem en uw financiële situatie.

mr. Ph.J.N. Aarnoudse