Lid NOvA

mr. Ph. J. N. Aarnoudse staat overeenkomstig artikel 35 b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

1. Algemene praktijk
a. Burgerlijk recht
b. Strafrecht
c. Bestuursrecht

2. Personen- en familierecht
a. Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
b. Ouderschap en erkenning
c. Jeugdbeschermingsrecht
d. Boedelscheiding

3. Strafrecht
a. (Jeugd)strafrecht
b. Financieel economisch strafrecht

Deze registratie verplicht mr. Ph.J.N. Aarnoudse elk kalender jaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Daarnaast is mr. Ph.J.N. Aarnoudse gespecialiseerd in het arbeidsrecht  en het huurrecht, letselschaderecht en uitkeringsgeschillen inzake Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wajong, Werkloosheidswet (WW) en de Algemene Bijstandswet (ABW)/Participatiewet (Pw).