Rechtsgebieden

Aarnoudse Advocatuur kan u van dienst zijn op een groot aantal rechtsgebieden. 

De voornaamste rechtsgebieden van het kantoor zijn de navolgende: 


Algemene praktijk
Onrechtmatige daad, aansprakelijkheid, wanprestatie, burenrecht, bestuursrecht, consumentenrecht.

Personen- en familierecht
Echtscheiding, boedelscheiding, omgang, gezag, alimentatie, paspoorten, e.d.

Arbeidsrecht
Ontslag, al dan niet op staande voet/op non-actief stelling, concurrentiebeding, sociaalplan, transitievergoeding en/of billijke vergoeding, inclusief het beoordelen van arbeidsovereenkomsten (bepaalde/onbepaalde tijd), opzegtermijnen, opzegverboden, ziekte, re-integratie, achterstallig salaris.

Sociaalzekerheidsrecht
Uitkeringsgeschillen op het gebied van de bijstand, zoals participatie uitkeringen, WIA en Wajong, WW.

Wonen, onroerend goed, bouwrecht
Huurrecht, (ver)koop, bouwrecht.

Strafrecht
Strafzaken, straf(proces)recht, beslag, invordering rijbewijs, rechtsbijstand volwassene, minderjarige verdachte.

Letselschade (algemeen), schade
Onrechtmatige daad, verkeersongeval, verzekeringsrecht en aansprakelijkheid, verbintenissenrecht, medische fout.


Klik hier voor de Algemene voorwaarden